[ARTWORK] GARDEN TIME.

posted on 11 Oct 2012 15:55 by haibei-land
 
 
ปิดเทอมนี้ ว่างๆ ไม่รู้จะทำอะไร
 
ลองออกไปทำสวนดูสิ .
 
ได้ทั้งออกกำละงกาย และสวนสวยๆ ของเราเอง
 
 
ฝากเพจ เราด้วยนะ  http://www.facebook.com/pages/happy-haibei/264669393577150
 
 
 

edit @ 11 Oct 2012 16:04:54 by HAPPY HAIBEI ♥ blog.

[ARTWORK] ♥ SHOES.

posted on 21 Mar 2012 17:09 by haibei-landedit @ 21 Mar 2012 17:12:17 by HAPPY HAIBEI ♥ blog.

[ARTWORK] I ♥ BISCUIT.

posted on 16 Mar 2012 14:54 by haibei-land

edit @ 16 Mar 2012 14:54:26 by HAPPY HAIBEI ♥ blog.